Obraz dla wpisu: Koniunktura, a zwrot z inwestycji

Zwroty możliwe do osiągnięcia na inwestycjach opartych o płynne aktywa notowane na rynkach regulowanych są ściśle powiązane z panującą na świecie, lub na danym rynku, koniunkturą. Korelację to można łatwo zaobserwować przyglądając się wykresom indeksów giełdowych lub funduszy inwestycyjnych.