Obraz dla wpisu: Start-upy, na co liczą Anioły Biznesu

W przypadku inwestycji typu Venture Capital lub Private Equity przyjmuje się, iż inwestor powierzający swoje środki w zarządzanie wyspecjalizowanym funduszom VC lub PE na okres 10 lat, oczekuje, iż po upływie tego okresu jego kapitał zostanie pomnożony co najmniej 4-krotnie. Tzn. jego łączny zysk wyniesie 3-krotność zainwestowanych środków. Przekładając 3-krotny zysk na okres 10 lat mówimy więc o rocznej stopie zwrotu na poziomie 15%.

Co więcej w przypadku pierwszej ćwiartki najlepiej radzących sobie funduszy typu VC lub PE generowane przez nich przychody przekraczają 20% rocznie (często znacznie). Możliwość osiągania tak wysokich zwrotów w przypadku inwestycji w start-upy potwierdzają także badania dotyczące inwestycji prowadzonych przez Aniołów Biznesu. Przykładowo zgodnie z najnowszymi badaniami w przypadku Aniołów Biznesu średni zwrot z inwestycji wynosi 22% rocznie, co przy 10 letnim okresie inwestycyjnym oznacza osiągnięcie 6-krotnego zysku na zainwestowanym kapitale.

Wykres 1. Łączny zwrot z inwestycji 10 letniej - lokata, VC, Aniołowie Biznesu

Wykres 1. Łączny zwrot z inwestycji 10 letniej - lokata, VC, Aniołowie Biznesu

Jako ciekawy i działający na wyobraźnie przykład można także spojrzeć na 10-siątkę start-upów, które osiągnęły w ostatnich latach głośny sukces, a ich wycena przekroczyła 1 mld dolarów (tzw. Jednorożce, ang. Unicorns). Porównując ich obecną wycenę rynkową oraz środki w niezainwestowane można obliczyć łączne stopę zwrotu inwestorów ze wszystkich faz inwestycyjnych. Następnie patrząc na datę powstania danego start-upu można pokusić się o obliczenie rocznej stopy zwrotu. Co oczywiście kluczowe, im wcześniej dany inwestor dokonał swojej inwestycji tym jego zwrot inwestycyjny powinien być znacząco wyższy niż ten wyliczony jako kwota średnia.

UNICORNS

Wartość

Inwestycja

Zwrot

Lat

Roczny zwrot

Uber

$50,000,000,000

$5,600,000,000

893%

8

32%

Xiaomi

$46,000,000,000

$1,400,000,000

3,286%

6

79%

Airbnb

$25,500,000,000

$2,300,000,000

1,109%

8

35%

Palantir

$20,000,000,000

$1,500,000,000

1,333%

13

22%

Snapchat

$16,000,000,000

$1,200,000,000

1,333%

4

91%

Flipkart

$15,000,000,000

$3,000,000,000

500%

9

20%

Didi Kuaidi

$15,000,000,000

$3,000,000,000

500%

4

50%

SpaceX

$12,000,000,000

$1,100,000,000

1,091%

14

18%

Pinterest

$11,000,000,000

$1,300,000,000

846%

6

43%

Dropbox

$10,000,000,000

$600,000,000

1,667%

9

37%

Średnia

   

1,256%

8

43%

 * Opracowanie własne beanvestor.com na podstawie danych zebranych przez statista.com z Dow Jones VentureSource i WSJ, 2016 r. Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) dla inwestycji obliczona przy uwzględnieniu daty rozpoczęcia działalności.

Tabela 1. Unicorns - porównanie zwrotów, wszystkie fazy inwestycyjne

Wykres 2. Jednorożce - łączna inwestycja ze wszystkich faz i obecna wartość

Wykres 2. Jednorożce - łączna inwestycja ze wszystkich faz i obecna wartość

Wykres 3. Jednorożce - łączna inwestycja ze wszystkich faz i obecna wartość

Wykres 3. Jednorożce - łączna inwestycja ze wszystkich faz i obecna wartość

Uwzględniając średni zwrot z inwestycji na Jednorożcach w wysokości 43% rocznie przy 10 letnim okresie inwestycyjnym można by oczekiwać 33-krotnego zysku na zainwestowanym kapitale.

Wykres 4. Łączny zwrot z inwestycji 10 letniej - lokata, VC, Aniołowie Biznesu, Jednorożce

Wykres 4. Łączny zwrot z inwestycji 10 letniej - lokata, VC, Aniołowie Biznesu, Jednorożce