Obraz dla wpisu: wyższy zwrot, wyższe ryzyko

Możliwy do osiągnięcia zwrot z inwestycji w dane aktywa to oczywiście nie jedyny, a także nie najważniejszy aspekt, który powinien zostać wzięty pod uwagę przez każdego inwestora. Kluczowymi elementami, które trzeba rozważyć to ryzyko związane z danego rodzaju inwestycją, płynność danego aktywa oraz, co się z tym wiąże, horyzont czasowy na jaki inwestor jest w stanie zamrozić swoje środki.

Obraz dla wpisu: Zostać aniołem biznesu?

Zgodnie z raportem KPMG "Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja 2014": Wraz ze wzrostem poziomu zamożności Polscy inwestorzy coraz częściej wybierają aktywny sposób inwestowania. Już nie tylko kupują akcje spółek notowanych, obligacje rządowe lub przedsiębiorstw, ale inwestują w różne prywatne inicjatywy biznesowe oraz start-upy".

Obraz dla wpisu: Start-upy, na co liczą Anioły Biznesu

W przypadku inwestycji typu Venture Capital lub Private Equity przyjmuje się, iż inwestor powierzający swoje środki w zarządzanie wyspecjalizowanym funduszom VC lub PE na okres 10 lat, oczekuje, iż po upływie tego okresu jego kapitał zostanie pomnożony co najmniej 4-krotnie. Tzn. jego łączny zysk wyniesie 3-krotność zainwestowanych środków. Przekładając 3-krotny zysk na okres 10 lat mówimy więc o rocznej stopie zwrotu na poziomie 15%.