Obraz dla wpisu: Nasze opcje - są ograniczane?

Ograniczony dostęp do możliwości inwestycyjnych może negatywnie wpływać na osiągane zyski. W szczególności ograniczenia takie są trudne do akceptacji w sytuacji gdzie oprocentowanie lokat i obligacji skarbowych jest bliskie zeru, a inwestycje na rynku kapitałowym charakteryzują się bardzo dużą zmiennością i nieprzewidywalnością.

Tradycyjnie typowy inwestor ma możliwość inwestycji w:

•    LOKATY BANKOWE
•    OBLIGACJE SKARBOWE
•    AKCJE SPÓŁEK Z GPW
•    POLSKIE FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Z kolei osoby z zasobniejszym portfelem myślą również o inwestycjach w:

•    MAŁE MIESZKANIE NA WYNAJEM
•    ZAGRANICZNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE DOSTĘPNE W POLSCE
•    PROSTE INSTRUMENTY FINANSOWE - CZĘSTO  BAZUJĄCE NA POWYŻEJ WYMIENIONYCH

Ilość standardowo dostępnych możliwości inwestycyjnych jest ograniczona nie tylko w zakresie ich charakteru, istotne ograniczenia istnieją również w zakresie geograficznym. Dokonanie inwestycji w akcje spółki z sąsiedniego kraju, nie mówiąc już o zakupie nieruchomości na innym kontynencie do niedawna było praktycznie niemożliwe.
Wykres 1. Spadające oprocentowanie lokat bankowych

Wykres 1. Spadające oprocentowanie lokat bankowych

Wykresy 2. Zmienność na rynku kapitałowym - indeksy GPW - WIG i WIG20 obraz 1

Wykresy 3. Zmienność na rynku kapitałowym - indeksy GPW - WIG i WIG20 obraz 2

Wykresy 2. i 3. Zmienność na rynku kapitałowym - indeksy GPW - WIG i WIG20

 W założeniu ograniczenie dostępu do możliwych opcji inwestycyjnych ma chronić nieprofesjonalnych inwestorów. Instytucje takie jak banki, fundusze, giełda, doradcy mają być buforem bezpieczeństwa dla przysłowiowego Kowalskiego. Jednak, jak pokazują obecne, ale także wcześniejsze doświadczenia, bufor ten nie zawsze działa. W szczególności wymienione instytucje reprezentują także, a może przede wszystkim interes swój oraz swoich akcjonariuszy, który nie zawsze jest tożsamy z interesem i bezpieczeństwem inwestorów.

Jednocześnie mnogość instytucji mających w założeniu chronić nieprofesjonalnych inwestorów jest tak duża, że przysłowiowy Kowalski i tak samodzielnie dokonuje wielu wyborów mających kluczowy wpływ na osiągany zwrot oraz bezpieczeństwo jego inwestycji. Przykładowo w przypadku wyboru funduszu inwestycyjnego musi on zdecydować z jakim TFI się związać, czy wybrać fundusz agresywny, stabilny, mieszany lub inny, czy fundusz ma inwestować na rynku polskim, globalnym lub wybranych rynkach zagranicznych.
Wykres 4. Zwrot z inwestycji 10 tys. zł. w okresie 10 lat - Lokata vs. GPW (WIG i WIG20)Wykres 4. Zwrot z inwestycji 10 tys. zł. w okresie 10 lat - Lokata vs. GPW (WIG i WIG20)