Obraz dla wpisu: Rzut okiem na rynek najmu mieszkań

Prywatny najem nieruchomości zakupionej inwestycyjne (np. małego mieszkania) wiąże się z z koniecznością zaangażowania znacznie większych środków, oraz z ograniczoną płynnością takiej inwestycji. Jak pokazują dane rynkowe przychody z najmu są stosunkowo stabilne i przekraczają zwrot odsetkowy jaki można osiągnąć na lokacie bankowej.

Niemniej jednak jest to tylko część całościowego obrazu. W szczególności przy inwestycji mieszkaniowej, poza przychodami z najmu, trzeba wziąć pod uwagę zmianę wartości samej nieruchomości, co może istotnie wpływać na wysokość zwrotu jaki ostatecznie można osiągnąć z takiej inwestycji.

Wykres 1. Stabilne i stosunkowo atrakcyjne przychody z najmu prywatnego

Wykres 1. Stabilne i stosunkowo atrakcyjne przychody z najmu prywatnego (indeks)

Wykres 2. Wartość mieszkań / ceny transakcyjne nieruchomości mieszkaniowych

Wykres 2. Wartość mieszkań / ceny transakcyjne nieruchomości mieszkaniowych

Wykres 3. Łączny zwrot z inwestycji - lokata, mieszkanie

Wykres 3. Łączny zwrot z inwestycji - lokata, mieszkanie